header image
 

UWAGA!

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
w 2017 r. dostępne w zakładce HARMONOGRAM

 


 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci. Szczegóły w zakładce ILE TO KOSZTUJE?

 


 

  UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. segregujemy szkło opakowaniowe!

 

SZKŁO

zielony worek

(szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe)

 

co wrzucamy:

– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

– szklane opakowania po kosmetykach,

 

nie wrzucamy:

– porcelany i ceramiki, doniczek,

– żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,

– szkła stołowego, żaroodpornego,

– fajansu,

– kineskopów i lamp telewizyjnych,

– luster, szyb okiennych i samochodowych.

 

  Zanim wrzucisz do worka!

 

– opróżnij wyrzucane przedmioty z resztek produktów,

– zdejmij zakrętki, kapsle, korki itp.

 

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do worka.

Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.

Worki na szkło zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady komunalne.

 

Odbiór szkła nastąpi zgodnie z harmonogramem w miesiącach:

– lutym

– kwietniu

– czerwcu


Aktualna lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworze :

 • ul. Średnia – parking obok Przedszkola Samorządowego Nr 2,
 • obok skrzyżowania ul. Średniej i ul. Kolonia Dolna,
 • parking przy ul. Leczniczej,
 • parking przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z Koralową,
 • ul. Turystyczna – parking przy przystanku prowadzącym na Błatnią,
 • ul. Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
 • obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
 • Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej 208 i 215.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– papier (makulatura) – pojemnik niebieski,

– szkło opakowaniowe – pojemnik zielony,

– opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz wielomateriałowe – pojemnik żółty.

 

UWAGA! Terminy płatności obowiązujące w 2017 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie:

                                                              • I rata – do 15 lutego,

                                                              • II rata – do 15 kwietnia,

                                                              • III rata – do 15 czerwca,

                                                              • IV rata – do 16 sierpnia,

                                                              • V rata – do 15 października,

                                                              • VI rata – do 15 grudnia.

 UWAGA! Nowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest w zakładce „Harmonogram”

 

 

 

K O M U N I K A T
 

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2014 r. została podpisana przez Urząd Gminy Jaworze umowa z firmą P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, która to od 2 stycznia 2015 r. będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworze.

 

Przypominamy, że za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. W przypadku, gdy nie zostały zakupione pojemniki na odpady komunalne istnieje możliwość zakupienia lub wydzierżawienia pojemników (dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz do wyczerpania zapasów) na podstawie indywidualnych rozmów właścicieli nieruchomości z firmą P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski.

Telefon kontaktowy do firmy P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski – 33 816 84 82 lub 603 658 658.

 

Urząd Gminy Jaworze

okokok

W dniach od 6 maja do 17 maja 2013 r.
deklaracje przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach od 7.00 do 17.00

 • Deklaracja śmieciowa
 • śmieci Jaworze

  Kto i dlaczego wprowadził nowe regulacje dot. śmieci ?
  Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wprowadził w 2011 r. Sejm RP, dając gminom osiemnaście miesięcy na wdrożenie nowego systemu na swoim terytorium. Oznacza to, że w Polsce od 1 lipca funkcjonować będzie 2479 różnych systemów lokalnych. Celem ustawy jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz ograniczenie spalania śmieci w kotłowniach poprzez objęcie „opłatą” śmieciową wszystkich mieszkańców Polski i sprawienie, że stanie się to po prostu nieopłacalne. Poza tym nowe przepisy mają zwiększyć odzysk odpadów i recykling śmieci, a przy okazji zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach.
  Przeniesienie uprawnień w zakresie śmieci z poziomu Warszawy na szczebel lokalny wiązać się będzie także z większą odpowiedzialnością gmin za osiągnięcie tzw. poziomów odzysku śmieci, na jakie przystała Polska, wchodząc do Unii Europejskiej. Jeżeli w okresie 2013-2020 Polsce to się nie uda, to grożą nam dotkliwe kary pieniężne, które zapłaci nie budżet państwa, ale samorząd. W końcu to on jest odpowiedzialny za realizację dyrektyw śmieciowych.

  (czytaj więcej…)

  • Uchwały i umowy śmieciowe

  W lipcu 2013 r. w całej Polsce wejdą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej, które całkowicie przewrócą do góry nogami dzisiejszą rzeczywistość. Ustawodawca w roli głównej obsadził w tym systemie gminy, które z jednej strony muszą zapewnić odbiór i wywóz odpadów od swoich mieszkańców, a z drugiej przejmują de facto pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za ewentualne nieosiągnięcie zapisanych w traktacie akcesyjnym do UE poziomów odzysku odpadów. W taki „sprytny” sposób rząd przerzucił z siebie na samorządy groźbę dotkliwych kar, jakie mogą być nałożone na Polskę z tytułu niewywiązania się z postulatów recyklingowych.

  (czytaj więcej…)

  • Nowe zasady gospodarki śmieciowej coraz bliżej

  Szanowni Państwo!

  Jak pewnie już wiecie za nieco ponad pół roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej w Polsce. W każdej gminie w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy system wywozu odpadów, za co odpowiedzialność ponosić będą gminy. W dniu 08.11.2012r . Rada Gminy Jaworze przyjęła pierwsze trzy z siedmiu planowanych aktów prawnych w tym zakresie, a mianowicie:

  (czytaj więcej…)

  • Nowe zasady gospodarki śmieciowej Coraz bliżej cd…

  Szanowni Państwo!

  Wielkimi krokami zbliża się termin 1 lipca 2013 r. od którego będą obowiązywać nowe zasady gospodarki śmieciowej w Polsce. W każdej gminie w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy system wywozu odpadów, za co odpowiedzialność ponosić będą gminy. W dniu 11.12.2012r . Rada Gminy Jaworze przyjęła kolejne trzy akty prawne w tym zakresie, a mianowicie:

  (czytaj więcej…)

  • Recykling ustaw śmieciowych w sejmie

  Od drugiego półrocza 2013 r. w całej Polsce wchodzą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej.

  W związku z tym wszystkie samorządy gminne muszą wprowadzić na swoim terenie kompleksowy system wywozu odpadów, a co się z tym wiąże przejmą odpowiedzialność za odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców oraz poniosą w razie konieczność odpowiedzialność finansową (tzw. unijne kary dzienne) za nieosiągnięcie określonych w traktacie akcesyjnym do UE progów odzysku odpadów. W związku z tym do końca 2012 roku wszystkie polskie gminy musiały uchwalić komplet aktów prawnych dot. gospodarki odpadami – Rada Gminy Jaworze w tym zakresie przyjęła jedynie sześć z siedmiu planowanych uchwał w sprawie:

  (czytaj więcej…)