header image
 

MAJ 2017 – „WYSTAWKA”

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Urząd Gminy Jaworze informuje, że w miesiącu maju 2017 r. odbędzie się zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez właścicieli nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) ww. odpadów przed swoją nieruchomość położoną na terenie Gminy Jaworze.

Wobec powyższego prosimy

o wystawienie do godz.: 8.00

mebli i odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach:

6 maja – sektor 1 i 2

13 maja – sektor 3 i 4

20 maja – sektor 5 i 6

27 maja – sektor 7 i 8

 

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady, m. in. meble, dywany, rowery, wózki dziecięce, sztuczne choinki.

UWAGA!

ŻADNE INNE WYSTAWIONE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE

WYSTAWIONE MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIE MOGĄ UTRUDNIAĆ RUCHU PIESZYCH NA CHODNIKACH ORAZ RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH

UWAGA!

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
w 2017 r. dostępne w zakładce HARMONOGRAM

 


 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci. Szczegóły w zakładce ILE TO KOSZTUJE?

 


 

  UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. segregujemy szkło opakowaniowe!

 

SZKŁO

zielony worek

(szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe)

 

co wrzucamy:

– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

– szklane opakowania po kosmetykach,

 

nie wrzucamy:

– porcelany i ceramiki, doniczek,

– żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,

– szkła stołowego, żaroodpornego,

– fajansu,

– kineskopów i lamp telewizyjnych,

– luster, szyb okiennych i samochodowych.

 

  Zanim wrzucisz do worka!

 

– opróżnij wyrzucane przedmioty z resztek produktów,

– zdejmij zakrętki, kapsle, korki itp.

 

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do worka.

Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.

Worki na szkło zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady komunalne.

 

Odbiór szkła nastąpi zgodnie z harmonogramem w miesiącach:

– lutym

– kwietniu

– czerwcu


Aktualna lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworze :

 • ul. Średnia – parking obok Przedszkola Samorządowego Nr 2,
 • obok skrzyżowania ul. Średniej i ul. Kolonia Dolna,
 • parking przy ul. Leczniczej,
 • parking przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z Koralową,
 • ul. Turystyczna – parking przy przystanku prowadzącym na Błatnią,
 • ul. Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
 • obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
 • Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej 208 i 215.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– papier (makulatura) – pojemnik niebieski,

– szkło opakowaniowe – pojemnik zielony,

– opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz wielomateriałowe – pojemnik żółty.

 

UWAGA! Terminy płatności obowiązujące w 2017 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie:

                                                              • I rata – do 15 lutego,

                                                              • II rata – do 15 kwietnia,

                                                              • III rata – do 15 czerwca,

                                                              • IV rata – do 16 sierpnia,

                                                              • V rata – do 15 października,

                                                              • VI rata – do 15 grudnia.

 UWAGA! Nowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest w zakładce „Harmonogram”

 

 

 

K O M U N I K A T
 

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2014 r. została podpisana przez Urząd Gminy Jaworze umowa z firmą P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, która to od 2 stycznia 2015 r. będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworze.

 

Przypominamy, że za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. W przypadku, gdy nie zostały zakupione pojemniki na odpady komunalne istnieje możliwość zakupienia lub wydzierżawienia pojemników (dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz do wyczerpania zapasów) na podstawie indywidualnych rozmów właścicieli nieruchomości z firmą P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski.

Telefon kontaktowy do firmy P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski – 33 816 84 82 lub 603 658 658.

 

Urząd Gminy Jaworze

okokok

W dniach od 6 maja do 17 maja 2013 r.
deklaracje przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach od 7.00 do 17.00

 • Deklaracja śmieciowa
 • śmieci Jaworze

  Kto i dlaczego wprowadził nowe regulacje dot. śmieci ?
  Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wprowadził w 2011 r. Sejm RP, dając gminom osiemnaście miesięcy na wdrożenie nowego systemu na swoim terytorium. Oznacza to, że w Polsce od 1 lipca funkcjonować będzie 2479 różnych systemów lokalnych. Celem ustawy jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz ograniczenie spalania śmieci w kotłowniach poprzez objęcie „opłatą” śmieciową wszystkich mieszkańców Polski i sprawienie, że stanie się to po prostu nieopłacalne. Poza tym nowe przepisy mają zwiększyć odzysk odpadów i recykling śmieci, a przy okazji zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach.
  Przeniesienie uprawnień w zakresie śmieci z poziomu Warszawy na szczebel lokalny wiązać się będzie także z większą odpowiedzialnością gmin za osiągnięcie tzw. poziomów odzysku śmieci, na jakie przystała Polska, wchodząc do Unii Europejskiej. Jeżeli w okresie 2013-2020 Polsce to się nie uda, to grożą nam dotkliwe kary pieniężne, które zapłaci nie budżet państwa, ale samorząd. W końcu to on jest odpowiedzialny za realizację dyrektyw śmieciowych.

  (czytaj więcej…)

  • Uchwały i umowy śmieciowe

  W lipcu 2013 r. w całej Polsce wejdą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej, które całkowicie przewrócą do góry nogami dzisiejszą rzeczywistość. Ustawodawca w roli głównej obsadził w tym systemie gminy, które z jednej strony muszą zapewnić odbiór i wywóz odpadów od swoich mieszkańców, a z drugiej przejmują de facto pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za ewentualne nieosiągnięcie zapisanych w traktacie akcesyjnym do UE poziomów odzysku odpadów. W taki „sprytny” sposób rząd przerzucił z siebie na samorządy groźbę dotkliwych kar, jakie mogą być nałożone na Polskę z tytułu niewywiązania się z postulatów recyklingowych.

  (czytaj więcej…)

  • Nowe zasady gospodarki śmieciowej coraz bliżej

  Szanowni Państwo!

  Jak pewnie już wiecie za nieco ponad pół roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej w Polsce. W każdej gminie w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy system wywozu odpadów, za co odpowiedzialność ponosić będą gminy. W dniu 08.11.2012r . Rada Gminy Jaworze przyjęła pierwsze trzy z siedmiu planowanych aktów prawnych w tym zakresie, a mianowicie:

  (czytaj więcej…)

  • Nowe zasady gospodarki śmieciowej Coraz bliżej cd…

  Szanowni Państwo!

  Wielkimi krokami zbliża się termin 1 lipca 2013 r. od którego będą obowiązywać nowe zasady gospodarki śmieciowej w Polsce. W każdej gminie w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy system wywozu odpadów, za co odpowiedzialność ponosić będą gminy. W dniu 11.12.2012r . Rada Gminy Jaworze przyjęła kolejne trzy akty prawne w tym zakresie, a mianowicie:

  (czytaj więcej…)